ΛΑΓΚΑΣ ΑΒΕΕ
Παραγωγή και Εμπορία Γαλακτομικών Προϊόντων
8ο χλμ. Τρίπολης-Κορίνθου, 22100 Τρίπολη
τηλ.: 2710 411391